בית נתוני מסחר

קשרי משקיעים

קבוצת אינרום מציגה באופן עקבי ולאורך שנים צמיחה ורווחיות משמעותית יחד עם תזרימי מזומנים ניכרים, המבוססים על פעילויות תעשיתיות ריאליות חזקות ומניבות, והננה בעלת איתנות פיננסית ומבנה הון חזק ביותר.  לאינרום מדיניות דיבידנד, במסגרתה מחולקים לבעלי מניותיה דיבידנדים באופן שוטף ולאורך שנים.
אינרום נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת במלואה על ידי הציבור. מניות אינרום נהנות מסחירות גבוהה ונכללות במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.